דוגמאות מסכים להזנת נתונים

לצפייה בגודל מלא יש להקליק על התמונה

מסך-הזנת-נתונים-בתצורת-Master-Detail
מסך הזנת נתונים בתצורת Master Detail
טופס-Master-Detail-בתצורת-Record-Viewבשילוב-Grid
טופס Master-Detail בתצורת Record View בשילוב Grid
תמיכה במולטימדיה
שילוב Dash- Board
שילוב גרפים
טופס מסוג אשף - Wizard
אשף לטעינת קבצי אקסל
ניהול חריגים